Works by Bjørn Kowalski Hansen

Møhlenpris Skole 2017

Møhlenpris Skole 2017

2 commissioned works –

DET REGNER (I HUNDRE ÅR) 

IT RAINS (FOR A HUNDRED YEARS)

Høyden opp til kulen på hver enkelt stolpe, beskriver Bergens nedbør i mm pr. år. 

Fra og med 1912, året da Møhlenpris skole åpnet, og i hundre år framover.

The height of each pole represents the amount of rainfall in the city of Bergen  

in mm per year, starting from 1912 and a hundred years forward. 1912 was the year 

Møhlenpris Skole opened its doors for the first time.

RELIEF – KATTEPINN
Kattepinn er et spill som har gamle tradisjoner i Bergen. Det var en lek som i første rekke hørte våren til , men den kunne spilles hele året. Reglene for kattepinn kunne variere fra strøk til strøk, men pinnen av tre var den samme. De fire sidene i pinnen har romertallene “II, III, X og V.”

I relieffet, har jeg har tatt utgangspunkt i de fire sidene på kattepinnen.
Den øverste raden har fått tegnene “MCMXII” som betyr 1912. Altså året skolen åpnet. Den nederste raden har fått tegnene “MMXVII” som betyr 2017, og viser året skolen åpner dørene igjen etter rehabilitering.