Works by Bjørn Kowalski Hansen

Oslo 1929-2000

Oslo 1929-2000

OSLO1929-2000web

Hvordan blir Stor-Oslo år 2000? Millionby med 2.417.000 innbyggere eller middels storby med 347.000?
Silketrykk, 1-farger. E.A håndkolorerte. 76 x 59 cm. Opplag 7.

Lørdag 9. mars 1929, var dette overskrift og forsidestoff i dagens utgave av Aftenposten. Generalsekretær Girerloff og aktuar Palmstrøm beregner Stor-Oslos vekst og utvikling. Til venstre ser vi Grand Hotel, og til høyre Stortinget. Rullende fortau, fly og luftskip står i kø på himmelen, og underjordisk trafikk i tre etasjer. Illustrasjon av Øyvind Sørensen.